ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่

|กระทรวงาพาณิชย์|
|สำนักงานปลัดกระทรวงณิชย์|
|มูลนิธิวิสสุกรรม|
||
||
||
||
||
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
\"img\"
งานวินัยและสวัสดิการ
สวัสดิการ


      
      
                             
 
 
 
                                
 
 
                               
 
                                   
 
 
 
 
   กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   กระทรวงพาณิชย์  563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
   โทรศัพท์ 02-507-6536 โทรสาร 02-547-5228 Call Center 02-507-8000 E-mail: persd@moc.go.th