MOC 100 Years
TH    EN
02-507-6536  โทร. 02-507-6536
persd@moc.go.th  persd@moc.go.th
Header Image
ประกาศเกียรติคุณ "องค์กรไร้ความรุนแรง" ปี พ.ศ. 2566
watermark

           วันที่ 5 กันยายน 2566 นายผกายเนติ์ เล่งอิี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ "องค์กรไร้ความรุนแรง" ในการประชุมสมัชชาระดับครอบครัว ปี 2566 "สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย" ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

           โดยในปี พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรไร้ความรุนแรงเพื่อร่วมส่งเสริมทัศนคติ และมีส่วนร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการยุติความรุนแรงในสังคม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 2,316,288